tel: 0904 562 539

Exekútorský úrad

Vojtecha Tvrdého 783/4
010 01 Žilina

Otváracie hodiny:
Pondelok: zatvorené
Utorok: 800 – 1600
Streda: 800 – 1530
Štvrtok: 800 – 1600
Piatok: 800 – 1300

Obedná prestávka od 1130 do 1230
v piatok bez obednej prestávky

stanislava.hulmanova@ske.sk
Novinky:
Dražobná vyhláška - predajna potravín a rozličného tovaru a Espresso

O úrade

história a filozofia

Mojim zámerom je vytvoriť moderný, dynamický úrad, ktorý svojim rýchlym a efektívnym fungovaním uspokojuje potreby oprávnených a zároveň zachováva integritu povinných.

Pracujeme s modernými informačnými systémami, technikou a pravidelne sa zúčastňujeme školení a konferencii za cieľom udržania kroku s legislatívou a potrebami klientov.

Referencie

Pripravujeme...

Úradná tabuľa

oznamy, upozornenia Žiadne aktuálne oznamy.

Prehľad služieb

stručný prehľad poskytovaných služieb

Primárne sa venujeme výkonu exekúcie na základe zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Ďalej vykonávame nasledujúce činnosti:

  • nútený výkon exekučných titulov
  • odborné právnické konzultácie po vydaní exekučného titulu
  • úschovu peňazí, listín a hnuteľných vecí
  • dražby hnuteľných a nehnuteľných vecí v zmysle exekučného poriadku
  • doručovanie súdnych písomnosti, ak o doručenie požiada súd a mimosúdnych písomnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis
  • úkony na základe rozhodnutía súdu

Prečo si vybrať nás?

benefity pre klientov
Samotný fakt, že došlo ku exekúcií znamená, že oprávnený vyčerpal všetky možnosti dohody s povinným a tým samozrejme strail aj množstvo času a finančných prostriedkov. Umožňujeme vopred nezáväzne a bezplatne odkonzultovať exekučný titul a pravdepodobnosť úspešnej exekúcie. Potom sa sústreďujeme na čo najrýchlejšie uspokojenie záujmov oprávneného a pritom minimalizovať jeho náklady.
  • Bezplatné konzultácie pre stálych klientov
  • Minimalizácia nákladov pre rizikové prípady
  • Profesionálny prístup ku klientom
  • Otvorená komunikácia