tel: 0904 562 539

Exekútorský úrad

Vojtecha Tvrdého 783/4
010 01 Žilina

Otváracie hodiny:
Pondelok: 800 – 1530
Utorok: 800 – 1530
Streda: 800 – 1530
Štvrtok: 800 – 1530
Piatok: 900 – 1500

Obedná prestávka od 1130 do 1230

stanislava.hulmanova@ske.sk
Novinky:
Dražobná vyhláška - predajna potravín a rozličného tovaru a Espresso

O úrade

história a filozofia

Mojim zámerom je vytvoriť moderný, dynamický úrad, ktorý svojim rýchlym a efektívnym fungovaním uspokojuje potreby oprávnených a zároveň zachováva integritu povinných.

Pracujeme s modernými informačnými systémami, technikou a pravidelne sa zúčastňujeme školení a konferencii za cieľom udržania kroku s legislatívou a potrebami klientov.

GDPR - Ochrana osobných údajov

Pozrite si našu GDPR politiku

Pripravujeme...

Referencie

Pripravujeme...

Úradná tabuľa

oznamy, upozornenia Žiadne aktuálne oznamy.

Prehľad služieb

stručný prehľad poskytovaných služieb

Primárne sa venujeme výkonu exekúcie na základe zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Ďalej vykonávame nasledujúce činnosti:

  • nútený výkon exekučných titulov
  • odborné právnické konzultácie po vydaní exekučného titulu
  • úschovu peňazí, listín a hnuteľných vecí
  • dražby hnuteľných a nehnuteľných vecí v zmysle exekučného poriadku
  • doručovanie súdnych písomnosti, ak o doručenie požiada súd a mimosúdnych písomnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis
  • úkony na základe rozhodnutía súdu

Prečo si vybrať nás?

benefity pre klientov
Samotný fakt, že došlo ku exekúcií znamená, že oprávnený vyčerpal všetky možnosti dohody s povinným a tým samozrejme strail aj množstvo času a finančných prostriedkov. Umožňujeme vopred nezáväzne a bezplatne odkonzultovať exekučný titul a pravdepodobnosť úspešnej exekúcie. Potom sa sústreďujeme na čo najrýchlejšie uspokojenie záujmov oprávneného a pritom minimalizovať jeho náklady.
  • Bezplatné konzultácie pre stálych klientov
  • Minimalizácia nákladov pre rizikové prípady
  • Profesionálny prístup ku klientom
  • Otvorená komunikácia